Úvodní stránka

Námořnická Unie pořádá 8. ročník open-air festivalu APRÁLES 2016, aneb festival studentských kapel UTB ve Zlíně

Datum: 27.-28.4. 2016
Místo konání: Prostor mezi Fakultou technologickou a Laboratorním centrem Fakulty technologické (vedle autobusového nádraží)

Vstup: Zdarma

aprales2016

Námořnická Unie chystá svůj tradiční bál

Vstupenky na Námořnický bál jsou již v předprodeji. Předprodej vstupenek je v prodejně TAPETY FOLIE, budova ČEDOKu, Kvítková ulece 80, Zlín  Aktuální informace o akci naleznou zájemci na www.facebook.com/namornickaunie

6NamornickyBal2016

Námořnická Unie ve Zlíně oslavila 10 let

ZLÍN – Námořnická Unie (NU) oslavila již 10 let od svého založení. Akce proběhla v jazzovém klubu ŠachMat, který se nachází v prostorách nově zrekonstruované 15.budovy Baťova areálu ve Zlíně, ve středu 28. května 2014. Námořnická Unie prezentovala svoji dosavadní činnost formou projekce fotografií a videí a ke shlédnutí byla též výstava plakátů jednotlivých kulturních akcí pořádaných od minulosti až do současnosti. Součástí večera bylo hudební vystoupení kapely Avion Big Band a jazzového tria TomM Band..

Celá akce byla přístupná široké veřejnosti a to bez vstupného. Každý měl tak možnost přijít oslavit s Námořnickou Unií její kulaté výročí. Ti, kteří přišli, jistě nelitovali, protože součástí večera byla, mimo výše zmiňované, také výstava artefaktů ze sbírek Námořnické Unie, např. dinosauří kamenné vejce, šamanská hůl a mnoho dalších.

10_vyroci_foto

V průběhu večera nejprve vystoupil kapitán Námořnické unie Ing. Dušan Fojtů, Ph.D. se svojí prezentací. Návštěvníci tak měli možnost shlédnout historii Námořnické unie od jejich počátků až po současnost formou fotografií a videí s komentářem člověka, který je pevně spjat se spolkem Námořnické Unie od jejího vzniku. Poté přišli na řadu gratulanti. Martin Červinka, kapelník hudební kapely Avion Big Band, popřál Námořnické Unii hodně štěstí a úspěchů do dalších let. Dále se přidal admirál Námořnické Unie RNDr. František Včelař, CSc. se svým krátkým a osobitým vzkazem. Dokonce vystoupil i admirál NU Jaroslav André Šolc, král majálesu 2006, se svou gratulací. Na závěr popřál Námořnické Unii současný předseda spolku Ing. Petr Brzobohatý. Jeho přáním je, aby součástí Námořnické Unie byla spousta lidí, kteří jsou ochotni měnit okolí a dělat správné věci, i když to není vůbec lehké. „Doufám, že se budeme moci sejít při dalším kulatém výročí vzniku Námořnické Unie, podívat se na sebe a spokojeně si říct, že jsme konali dobré věci a ovlivnili pozitivní myšlení alespoň části světové populace.“ odpověděl na dotaz, zda-li se Námořnická Unie dočká dalšího kulatého výročí.

Proběhla též ochutnávka frgálů se znakem kotvy, která je typická pro Námořnickou Unii a k této významné příležitosti, byla také vydána speciální edice odznaků s logem Námořnické Unie a textem „10 let s Vámi“. Námořnická Unie během své desetileté činnosti dosáhla řadu úspěchů. Trojnásobné vítězství ve volbě Krále Majálesu v letech 2006, 2007 a 2008. Zrealizovala 156 kulturních akcí od těch nejmenší klubových až po akce ve sportovních halách. Námořnická Unie uvedla takové producenty jako Fleret, Buty, Argema, No Name, René Trossman, Avion Big Band, Jazzzubs a jiné. Mezi členy Námořnické Unie patří známé české celebrity jako bavič Josef Alois Náhlovský nebo televizní moderátor Petr Suchoň.

A tak jasně předeslala Námořnická Unie, že i v dalších letech se bude snažit rozvíjet komunikaci a dialog mezi lidmi různého společenského postavení nebo názoru. Do této doby měla Námořnická Unie snahu sdružovat a sbližovat studenty a pedagogy všech fakult UTB ve Zlíně, aby v případě jedince, který se chce realizovat, ale nemá dost prostředků pro vlastní tvorbu, mu tato aktivita byla umožněna. Do dalších let se rozhodla tento cíl přenést i do okolního společenského prostoru mimo hranice města Zlína a ovlivnit tak i vaše srdce.