Kdo jsme

Představení

Námořnická Unie z. s. je nezisková organizace, která všechny své aktivity směřuje k naplnění hlavních cílů spolku a to je popularizace města Zlína, Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Námořnická Unie funguje jako spolek od roku 2004. V roce 2007 přišel první zlom, kdy aktivity již nutně potřebovali doplnit jasný právní rámec a sdružení bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky jako občanské sdružení nově zapsaný spolek.

Námořnická unie vykazuje standardní znaky plně fungujícího spolku s fungujícím předsedou, místopředsedou, správní radou, kontrolním orgánem a valnou hromadou. V současnosti má spolek cca 2000 příznivců, přičemž registrovaných členů v zapsaném spolku je dvacet.

Námořnická Unie od roku 2004 uspořádala již více jak 150 různých akcí a to jak sportovních, vzdělávacích tak kulturních.

 

Proč Námořnická Unie

Tématem zvoleným pro působení Námořnické Unie bylo vybráno moře a to hned z několika důvodů. Moře představuje nekonečné myšlení, plavba na lodi představuje samotný život v nejbližší sociální komunitě, bouře a útesy pak znázorňují nástrahy a nebezpečí číhající na každého člověka během jeho života.